Aplicar fixador a façana i acabar amb plàstic acrìlic a dues mans.